VAD KOSTAR FLYTTSTÄDNINGEN EGENTLIGEN?

Pris flyttstädning, detta räcker att läsa.
Vi undersökte pris flyttstädning och fann att efter RUT-avdrag så är de lägsta priserna från 30 kr/m2 och upp till ca 60 kr/m2 är inom det normala prisspannet. Nedan kan du läsa om vad som påverkar priset för en flyttstädning.

Flyttstädning kostnad per timme
Priset som städfirman behöver ta ut av dig är till stor del beroende på hur mycket tid det tar att städa. Men också restid till bostaden påverkar givetvis också priset. En städare kostar 150-200 kr/h efter RUT-avdraget är avdraget om du skulle köpa per timme.

Fast städpris eller per timme?
När det gäller flyttstädning är det nästan alltid fast pris som gäller. Ett fast pris med ett skriftligt avtal är mycket tryggare än en städfirma som du betalar per timme. Vi på Moveria rekommenderar att alltid ta flyttstädning med fast pris.

Vad ingår i flyttstädning?
Det är mycket som ingår i en flyttstädning, golv, tak, väggar ska vara rengjorda. Det som många som gör detta själva missar är att även vattenlås i badrum och kök ska vara rengjorda. En annan sak som ofta glöms är att ingår tomt så ska den också vara städad, exempel på vad om inte är okej är att lövhögar ligger kvar på gräsmattan. Läs vår checklista om vad som ska ingå i en flyttstädning.

Flyttstäda själv eller använda städfirma?
Det blir billigare att flyttstäda själv, men en flyttstädning kostar inte så mycket idag efter RUT-avdrag. Framförallt inte om man sätter det i förhållande till vad bostäder ofta kostar att köpa eller vad det kostar om fastighetsägaren inte tycker en hyreslägenhet är tillräckligt städad vid avsyning.

Garantier och löften
Du ska se till att städfirman lovar dig att de tar hand om eventuella klagomål från de som flyttar in. Detta besparar dig tid och problem. Det är ändå du som är ansvarig men i de flesta fall så slipper du bli inblandad om det finns några klagomål. Denna garanti är också ett starkt skäl att välja att leja bort flyttstädningen.

Hur lång tid tar flyttstädningen?
Flyttstädningen påbörjas när alla möbler och allt annat är utrensat från bostaden. Om du gör flyttstädningen själv så är antalet timmar det tar starkt beroende av hur van du är att städa och vilka städartiklar du har tillgång till. En ångtvätt kan bespara dig mycket städtid både när det gäller rengöring av kök och badrum. En städfirma klarar av ca 5 m2/h och person. En ovan privatperson tar det ca dubbla tiden. Det vill säga för en 40 m2 lägenhet tar det städfirman 6-8 h för en professionell städare och en privatperson skulle det då ta ca 16 timmar. Ofta är man ju flera som hjälps åt, men det är ändå en bra tumregel. Många vet att detta tar mer tid än man tror.

Vad påverkar vad en flyttstädning kostar?
Det som påverkar mest är ytan på din bostad, det vill säga hur mycket ska städas. Antalet toaletter/badrum är också intressant för en städfirma att få reda på. Restiden till och från bostaden brukar inte kosta så mycket såvida det inte är mycket stora avstånd. I storstäderna brukar restiden alltid ingå. Vardagar 8-18 är det billigast, vill du ha städat udda tider t.ex. på kvällen eller under en helg så får du räkna med 30-60% högre pris.

Flyttstädning berättigar också till RUT-avdrag, vilket påverkar priset. Tänk också på att denna kostnad är avdragsgill som kostnad i samband med försäljning av bostad. Glöm inte att spara kvittot om skatteverket frågar.

Pris flyttstädning för en bostad
En flyttstädning kostar den tid det tar att utföra den, restid och en liten kostnad för förbrukningsmaterial

Uppskattningsvis kostar:

1 RoK 30 m2 ca 1 000 kr efter avdraget RUT

2 RoK 50 m2 ca 1 250 kr efter avdraget RUT

3 RoK 75 m2 ca 2 000 kr efter avdraget RUT

Städpriserna ovan är grova uppskattningar i det nedre prisområdet för skattebetalande städfirmor. En tumregel är att flyttstädningen kostar hälften av flyttfirmans kostnad och därefter får du dra av RUT.

VAD KOSTAR EN FLYTTFIRMA OCH HUR HITTA EN SERIÖS FLYTTFIRMA?

Svaret på frågan ”Vad kostar en flyttfirma? och hur hitta ”Bra billig flyttfirma” beror på många faktorer. Här listar vi vad som påverkar flyttfirma pris och hur man hittar en seriös flyttfirma.

Vad kostar en flyttfirma, för dig som inte orkar läsa.
En grov uppskattning vad det kostar att anlita en flyttfirma är 70 kr/m2 inkl lastbil efter RUT-avdrag, om du flyttar inom samma ort och inte har för mycket grejer. 100 kr/m2 utan RUT-avdrag. Nedan beskriver vi vad som påverkar ditt pris för att anlita ett flyttföretag. Nedan kan du se en video med det viktigaste från denna artikel.

Hur mycket tid behöver flyttfirman?
Det flyttfirma-pris som flyttfirman behöver ta avgörs av hur mycket tid som går åt för flytten. Därför är flyttfirmorna intresserade av att få all fakta som påverkar det.

Flyttfirma pris per timme?
En flyttperson kostar 270-350 kr/h, en packmästare som har lite mer utbildning i packning kostar 400-500 kr/h. En liten lastbil ca 20 m3 kostar 400-600 kr/h (inkl 1 person), en stor lastbil 35-40 m3 kostar 600-900 kr/h (inkl en person). Kollektivavtalet för flyttpersonal är på 300 kr/h, så går det mycket under det priset så bör du vara uppmärksam. RUT-avdraget halverar ovanstående arbetskostnad, till exempel flyttkartonger och lastbil får man inte avdrag för.

Hur stor yta har din nuvarande bostad som du flyttar ifrån?
Detta påverkar priset mest, utifrån den ytan kan flyttföretaget bedöma hur mycket grejer som du har som ska flyttas. Tänk på att garage, vinds- och källarförråd kan rymma mycket grejer. Du kan räkna med att det tar ca 2 timmar per 10 m2 för duktiga flyttgubbar.

När vill du flytta?
Om du flyttar på vardagar mellan 8-18 så är det billigast. På helger och udda tider så är det ca 20-50 % dyrare. Kan du dessutom undvika månadsskiften så kan du ofta komma undan billigare.

Vart ska du flytta?
Eftersom det är tiden som kostar så beror flyttfirmepriset på hur länge de behöver transportera dina saker. I storstäder är flyttfirmorna oftast lite dyrare. Du får dessutom räkna med längre tider för transporten av godset, då även korta avstånd i en storstad kan ta lång tid. Kontrollera också hur flyttfirman tar betalt för framkörning och hemkörning av lastbil och flyttpersonalen. Ofta lägger de på en extra timme för att hantera detta.

Hiss eller trappor avgör priset för flytten
Det som också avgör flyttfirmans pris är om det finns hiss och om hissen är stor. De brukar också fråga efter hur många trappor det är och hur nära det går att parkera flyttbilen. Glöm inte att räkna in om du har vindsförråd dit det inte finns hiss, det kan ta mer tid än man tror och därmed kosta mer pengar. Vanligt är att man glömt vinds- eller källarförråd när man gjort upp om priset på flytten med flyttfirman. Detta kan bli ett dyrt tillägg.

Fast eller per timme flyttfirma pris?
Fast pris är generellt tryggare om det går att få, kontrollera då också noga om det fasta priset är villkorat. Exempel på vad som kan stå i det finstilta är att priset förutsätter att det finns stor hiss, att lastbilen går att parkera i direkt anslutning till bostäderna och att volymen av dina grejer ej motsvarar mer än en full lastbil.

Om du väljer att betala per timme så hänger mycket på vilka som utför flytten. Hur duktiga de är och hur motiverade är de att flytta snabbt och säkert. Vi får många historier skickade till oss där priset för flyttfirman nästan dubblas jämfört med det man gjorde upp om. Om ni gör upp om pris per timme med flyttfirman så sätt i så fall också ett maxpris/takpris.

Specialgods, tunga och ömtåliga föremål
Om du har specialgods som är tungt och/eller ömtåligt såsom ett piano eller ett kassaskåp, så är det viktigt att du i god tid uppger det för flyttfirman. Detta brukar kosta extra och kan kräva speciella förberedelser och utrustning för flyttpersonalen. Ibland vill de flytta dessa separat, framförallt så vill ni inte att detta ska upptäckas på flyttdagen.

Packning av flyttfirman kostar
Om flyttfirman ska packa alla flyttlådorna så kan ni räkna med 20-30% mer för flytten. Räkna de med ca 130 kr per m2. Vill du dessutom att flyttfirman packar upp får du räkna med lika mycket till, detta får du halvera om du har rätt till RUT-avdrag. Detta eftersom RUT-avdraget ger rätt till avdrag för arbetskostnaden.

Flyttstädning och magasinering
Flyttfirmorna erbjuder ibland att även magasinera dina möbler om du har behov av det. Även flyttstädning erbjuder en del flyttfirmor. Tumregeln gällande flyttstädning är att den kostar mindre än hälften av vad flytten kostar. Flyttstädningen får man också RUT-avdrag för, så efter RUT-avdraget är gjort kan du räkna med ett pris på ca 40 kr/m2. Tänk på att flyttfirmans pris för magasinering bör jämföras med vad det skulle kosta att låta flyttfirman köra dina grejer till något av de större förrådsföretagens magasin.

Flyttkartonger och emballage
Det är viktigt att vara överens om vad som ingår i priset för flyttfirman. Ofta ingår flyttkartonger och ibland emballage. Om det ingår, så kontrollera då om de tar en avgift för att köra ut och hämta detta. Dessutom så finns det ofta en tidsgräns hur länge man får låna flyttkartongerna sen får man betala fullpris för dem. Här gäller det att vara uppmärksam efter som det är ofta som man kanske inte packar upp alla kartonger innan den tiden som de ska vara tillbaka som kan vara 1-4 veckor.

Vad kostar en flyttfirma?
En flyttfirma kostar den tid det tar att utföra flytten gånger hur många personer som hjälper till och kostnad för lastbil samt eventuella extra tillägg såsom packning.

Uppskattningsvis kostar:

1 RoK 30 m2 med 30 min transport ca 3 500 kr (ca 2 000 kr med RUT)
2 RoK 50 m2 med 1 h transport ca 6 000 kr (ca 3 500 kr med RUT)
3 RoK 75 m2 med 1 h transport ca 8 500 kr (ca 4 750 kr med RUT)
Priserna är ju mycket grova uppskattningar, det går att både får det billigare och dyrare än ovanstående. Men står du i valet mellan att hyra en liten lastbil och göra flytten själv så kan dessa uppskattningar ge dig en bra indikation. Vi gjorde en jämförelse i Göteborg för en lägenhet på 40 m2, vi fick priser på mellan 1 900 kr och 5 800 kr. Timpriserna för 2 man och en lastbil var mellan 480 kr och 995 kr, de med det billigaste priset hade inte trafiktillstånd. Du kan läsa mer om vår jämförelse av jämförelsesajter för flyttfirmor här. Alla priser innan RUT-avdrag.

Hur hitta bra billig flyttfirma?
För att hitta en bra och billig flyttfirma i Stockholm eller annan storstad, så måste man veta vad som är billigt.

Det vanliga är att en flyttfirma tillämpar pris per timme, ett pris som i sin tur baseras på personer (flyttgubbar) och storlek på flyttbilen. Priset påverkas också av dagen man flyttar (det är dyrare på helgen och såklart på röda dagar). Ett vanligt påslag är 50 %. Skall man flytta från en stad till en annan så kan det, utöver att det antagligen tar lång tid, också påverka priset till det dyrare.

Grundpris (vardag på kontorstid) för en bra billig flyttfirma Stockholm kan i bästa fall ligga runt 270 kr vilket är ett billigt pris för en flyttperson i en timme. Kollektivavtalet för flyttpersonal är ca 300 kr/timme, halverat med RUT-avdrag.

För en flyttbil på runt 20 kvm är ett billigt pris 400 kr/timme
För en flyttbil på runt 40 kvm är ett billigt pris 600 kr/timme
Notera att det från flyttfirmor oftast inte går att hyra en flyttbil utan att också anlita minst en flyttgubbe.

Att hitta en bra flyttfirma kan kräva lite mer än att bara jämföra priser och utgå från våra ovan nämnda riktmärken. För det första kan vi säga att om priset understiger ovan nämnda utan någon speciell anledning så är det en varningsklocka om att flyttfirman inte är bra. En flyttfirma som följer de lagar och regler som finns kring flytt har mycket svårt att pressa priset ytterligare.

En bra flyttfirma skall ha ordentliga avtal, det skall vara tydligt hur och när man ingår ett avtal och vilka villkor som gäller. Det är såklart svårt att veta hur bra en flyttfirma kommer att utföra sina arbetsuppgifter men kontrollera din flyttfirma innan de utför arbetet. Längre ned i denna artikel kan du läsa om hur du kollar om flytthjälpen är seriös.

Med ordentliga avtal (även tydlig mejlkorrespondens är ett avtal) gör att du undviker många fällor du annars kan gå i om du väljer att anlita en svart flyttfirma. Fällor så som exempelvis, mer betalt på grund av orimlig tidsåtgång och ett hotfullt beteende när de väl är på plats, stölder under flytten och att de överhuvudtaget inte dyker upp.

De saker som du kan känna av innan själva flytten är hur dialogen med flyttfirman fungerar. Erbjuder de olika sätt att betala, kan du förhandla om ett helt fast pris och så vidare. Gör en ordentlig kontroll av flyttfirman och använd magkänslan. Då hittar du med största sannolikhet en bra och billig flyttfirma Stockholm.

Seriös flyttfirma – så här kollar du
För att hitta en seriös flyttfirma krävs det inte så mycket tid. Nedan finns de steg du behöver göra, orkar du inte göra alla så gör i alla fall de fem första. Det kan bespara dig framtida problem. Sen är det ju alltid upp till dig om du vill chansa, nedanstående aktiviteter tar 10 minuter att göra, det kan vara en billig investering.

Organisationsnummer måste alla företag ha
En seriös flyttfirma har ett namn på företaget och ett tillhörande organisationsnummer (företagets ”personnummer”), det bör framgå på hemsidan. Annars fråga, har du bara namnet så kan du kolla vilket organisationsnummer flyttfirman har på Statliga Bolagsverkets sida med företagsfakta, skriv bara in namnet så får du organisationsnumret. Var noga när ni skriver avtalet att det är detta organisationsnumret som är angivet på avtalet.

Yrkestrafiktillstånd måste en seriös flyttfirma ha för att ha försäkring
Alla som har en flyttfirma måste ha yrkestrafiktillstånd, utan tillståndet kan inte flyttfirman inte ha en transportförsäkring. Händer det en olycka blir det i praktiken kunden som drabbas om försäkring inte finns då det inte kan förväntas att dessa oseriösa företag kommer betala för skadorna ur egen kassa. När du har organisationsnumret så är det dock lätt att kolla att de har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på transportstyrelsens sida. Om de inte har det så fråga varför. En del städfirmor har också flytthjälp, när SVT-PLUS (2015-02-26) kollade 21 städfirmor med flytthjälp så hade endast tre av flyttstädfirmorna trafiktillstånd.

Seriös flyttfirma begär inte kontant betalning
Om din flyttfirma vill ha kontant betalning så är de inte seriösa, detta gör de för att kunna undvika redovisning och skatt. Fundera på om det är värt risken, om något går fel.

Priset som flyttfirman vill ha för flytten är för lågt
Tyvärr är det så att den billigaste flyttfirman kanske inte alltid är seriös. En firma som betalar skatter och gör rätt för sig har mycket svårt att klara sig under 1000 kr/timme för 2 man och en mindre lastbil (600 kr/timme efter RUT-avdrag). Mer troligt är att priset bör vara över 1200 kr/timme (700 kr/timme efter RUT-avdrag). För 3 man och en mindre lastbil ligger priset från ca 1 300 kr (750 kr/timme efter RUT-avdrag) . Ligger priserna under detta är det en varningsklocka. Likaså hur mycket tid flyttfirman uppskattar för flytten, en mycket grov uppskattning är att det tar ungefär 1-2 timme per 10 m2. Så om du har en 70 m2 lägenhet och flyttfirman uppskattar 3 timmar, så är det också ett varningstecken.

Bohag 2010 – Bra flyttfirmeavtal framtaget med konsumentverket
Konsumentverket och flyttbranschen har gemensamt tagit fram ett bra avtal för privatpersoners flytt. Det heter Bohag 2010 – Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning. Den flyttfirma som är seriös använder detta i sitt avtal. Tänk på att få avtalet skriftligt innan flytten påbörjas. Detta minskar risken för tvist och skulle det ändå uppstå så är det bra med ett skriftligt avtal som reglerar det som är viktigast att tänka på.

Exempel på vad som regleras i Bohag 2010

Skriftligt avtal och fast pris – Det rekommenderas att du får avtalet skriftligt där pris och omfattning framgår och detta innan flytten påbörjas. Ett ungefärligt pris får inte överskridas med mer än 15%

Tydliga upplysningar – Om flyttfirman behöver göra något som inte ingår i avtalet måste de upplysa dig som kund om det innan de utför arbetet.

Avbeställningsmöjlighet – Flyttjänsten kan avbeställas kostnadsfritt fram till 15 dagar innan flytten, därefter finns fastställda nivåer för hur mycket du får betala. Det är alltid kostnadsfritt om du avbeställer på grund av sjukdom. Tänk på att ha läkarintyg.

Skadeståndsskyldighet – Flyttfirman ersätter de skador och förluster som de gjort, dock bara till sakernas värde på den öppna marknaden. Affektionsvärde ersätts ej, det vill säga att om en klenod varit i släkten i hundratals år och den går sönder, så ersätts bara för vad det kostar att ropa in motsvarande på auktion, ingen hänsyn tas till att det var en släktklenod.

Är flyttfirman med i en branschförening så är det bra.
Det finns två större branschföreningar för flyttföretag nämligen Almega Flyttjänstföretagen (även kallade S3F) ) du kan kolla vilka som är medlemmar på deras webbsida. Den andra branschföreningen heter Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF). De har också publicerat sin medlemslista så du kan kolla. Du kan också kolla med facket (Transport 010-480 30 00) om de har kollektivavtal.

Det bör sägas att det finns seriösa flyttfirmor som inte är med i någon av dessa branschföreningar eller har kollektivavtal, men det är en positiv indikation.

Erbjuder de RUT-avdrag för flytten?
RUT-avdrag får göras för flytt från 1 augusti 2016. En seriös flyttfirma erbjuder att administrera RUT-avdraget för flytten. Det innebär att du bara behöver betala hälften av arbetskostnaden, om de administrerar RUT-avdraget så behöver du inte göra något med Skatteverket utan betalar en faktura med RUT-avdraget avdraget. Detta innebär också att det är betydligt svårare för flyttfirman att arbeta med svarta pengar.

Webbsidans information om flyttfirman
Framgår det på företagets webbsida vad företaget heter, vilket organisationsnummer de har och övriga saker vi nämner i denna artikel? Seriösa flyttfirmor har dessa uppgifter och oftast har de publicerat dem. Om de inte har uppgifterna publicerade så behöver de inte vara oseriösa men det är en indikation på att du ska fråga.

Kolla flyttfirmans ekonomi
I Sverige är alla företags grunduppgifter gällande ekonomi offentliga. Det går att ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567 och fråga efter om företaget har skatteskulder eller andra problem. Du kan också gå in på några av de webbsidor som finns till exempel alla bolag som publicerar många av dessa uppgifter gratis.

Har de referenser eller omdömen
Känner du dig osäker så fråga efter aktuella referenser, någon som bor i närheten som du kan ringa till. Det går ju också att leta omdömen på nätet, men risken är att de inte är helt tillförlitliga.

Seriösa flyttfirmor har korrekt telefonnummer
Vi på Moveria har vid ett antal tillfällen hittat oseriösa flyttfirmor vars telefonnummer är registrerade på helt andra bolag än det man tror man vänder sig till. Googla gärna deras telefonnummer och kolla vilken flyttfirma som står för telefonnumret.

Slutligen känn efter med magen
Som vi skrev överst, gör åtminstone de fem första punkterna, det tar mindre än 10 minuter och kan spara mycket problem för dig. Du har säkert fått en magkänsla för om flyttfirman känns ok, känns det inte bra ta kontakt med en annan.

En jämförelse av offerter för flyttfirmor i Göteborg
En undersökning som vi gjorde av flyttfirmor i Göteborg visar på stora skillnader i pris. Det var i oktober 2014 som vi skickade ut en förfrågan via fem olika jämförelsesajter för att få offerter på flytthjälp. Flyttlasset skulle gå från en tvåa på 40 kvadratmeter på andra våningen till en lika stor lägenhet på tredje våningen i en annan del av staden. Ingen av lägenheterna låg i hus med hiss, vilket skulle innebära en hel del bärande. Resan var kort – de två lägenheterna låg bara tio kilometer ifrån varandra.

Offert från flyttfirma i Göteborg utan tillstånd
Trots att vi lämnade samma offertunderlag på alla jämförelsesajter, var prisskillnaderna stora. Av de tolv flyttfirmor som hörde av sig med offerter erbjöd drygt hälften paketpris, som mest skiljde det nästan 4 000 kronor. Alla priser innan RUT-avdraget var infört.

Den billigaste flyttfirman bedömde att flytten bara skulle ta totalt två timmar från dörr till dörr med två man och en bil och erbjöd ett totalpris på 1 900 kronor. Den dyraste firman gjorde bedömningen att samma flytt skulle kosta 5 800 kronor och kräva tre man och en bil. Hur lång tid flytten skulle ta framgick inte av offerten.

De flesta offerter för paketpris var på mellan 4 500 och 5 000 kronor. Ett par av flyttfirmorna erbjöd ett kostnadsfritt hembesök för att bedöma storleken på bohaget och utifrån det ge ett exakt pris. I en av offerterna ingick gratis lån av flyttkartonger.

De allra flesta flyttfirmor erbjöd, förutom ett fast pris, offerter per timme. Även där var prisskillnaderna stora. Medan den billigaste firman tog 480 kronor/timme för två man och en lastbil, tog den dyraste 995 kronor/timme. När vi kollade upp den firma som erbjöd det lägsta priset visade det sig att firman saknade trafiktillstånd, något som krävs för att få bedriva flyttfirma.

Priser från flyttfirmorna (innan RUT-avdrag)
Flyttfirma A: 840 kronor/timme med 2 man och bil. 1 140 kronor/timme med 3 man och bil. Ingen uppskattning av hur lång tid flytten kunde tänkas ta.
Flyttfirma B: Erbjuder ett paketpris på 4 800 kronor för fyra timmar med 3 man och bil. Alternativt 1 200 kronor/timme om man vill ha det löpande. I priset ingår lån av flyttkartonger.
Flyttfirma C: 900 kronor/timme för 2 man och bil.
Flyttfirma D: Erbjuder ett fast pris på 4 500 kronor, men också andra lösningar om man vill komma billigare undan. Till exempel kan man välja att låta dem jobba på timtaxa och hjälpa till själv för att göra flytten billigare.
Flyttfirma E: Erbjuder ett paketpris på 1 900 kronor. Uppskattar att det ska gå att göra hela flytten på två timmar med två man och en lastbil. Ytterligare timmar kostar 950 kronor.
Flyttfirma F: Uppskattar att flytten kommer att ta fyra timmar. Tar ett timpris på 850 kronor för två man och en bil.
Flyttfirma G: Totalpris på 2 900 kronor.
Flyttfirma H:Totalpris 5 800 kronor. Tre man och en bil.
Flyttfirma I: 750 kronor/timme för två man och en lastbil.
Flyttfirma J: Ger ett cirkapris på 4 690 kronor med två man och bil, men vill göra en besiktning av lägenheten innan de ger ett definitivt pris. Alternativt kan man hyra två man och bil för 925 kronor/timme och själv hjälpa till för att komma billigare undan.
Flyttfirma K: 995 kronor/timme för två man och bil.

Stor skillnad på antal flyttofferter
Sajter som erbjuder offerter från flera flyttföretag blir allt vanligare inom flyttbranschen. Vi valde att testa fem av de största. När det gäller användarvänlighet och de uppgifter som kunden ska fylla i var det inga större skillnader mellan de olika sajterna. Det tog bara några minuter att fylla i formulären och de krävde ungefär samma typ av information. Och svaren kom snabbt. Redan efter en timme landade de första offerterna i inboxen.

Ingen garanti för seriösa svar
Fördelen med att använda jämförelsesajterna är att man snabbt kan få offerter från flera flyttfirmor. Samtidigt är det inte alltid en garanti för att man får seriösa svar. Det menar Gunnar Gudmundsson, förbundssekreterare på Sveriges Möbeltransportörers förbund (SMF), en av de branschorganisationer som finns för flyttfirmor.

De här sajterna tar inget ansvar för att de flyttfirmor som är anslutna är seriösa. Det är bara ett enkelt sätt att försöka tjäna pengar. Vem som helst kan starta en hemsida och skriva vad man vill. Det jag hör från våra medlemmar är att det sällan ger några uppdrag och att många därför inte längre bryr sig om att svara på offertförfrågningar.
För att en flyttfirma ska få vara medlem hos SMF krävs att man är certifierad enligt förbundets branschstandard. Det innebär bland annat att man ska följande gällande lagstiftning, ha ansvarsförsäkring, vara medlem i Sveriges Åkeriföretag och ha F-skatt och trafiktillstånd.

Att en flyttfirma är ansluten hos oss är en kvalitetsgaranti. Vi ställer hårda krav på våra medlemmar och de följs upp i en revision vartannat år, säger Gunnar Gudmundsson.
För den flyttfirma som vill ansluta sig till en jämförelsesajt är kraven inte alltid lika hårda. Medan en del kollar både F-skatt, momsregistrering och skulder hos kronofogden, nöjer sig andra med att företaget har trafiktillstånd.

Kolla upp flyttföretaget innan du bestämmer dig
Gunnar Gudmundsson tycker att den som vill anlita en flyttfirma istället ska höra av sig direkt till företaget. Och gärna kolla med några olika innan man bestämmer sig.

Priserna för en flytt kan variera mycket.

Om du får en offert som är för bra för att vara sann så är den ofta det. Det finns mycket fiffel och båg i den här branschen och många firmor som inte är seriösa. Det enda som behövs för att starta är ju en bil.
Gunnar Gudmundsson tycker också att den personliga kontakten är viktigt.

Bemötandet säger ofta mycket om hur seriöst ett företag är. Sen är det ju aldrig fel att kolla med sin egen bekantskapskrets om någon där anlitat någon flyttfirma de kan rekommendera.
Nätet bidrar till ojämn konkurrens
En annan som har lång erfarenhet av flyttbranschen är Joakim Håkansson på flyttföretaget A-J Express, som har verksamhet i Uppsala och Sollentuna. Han tycker att konkurrensen de senaste åren blivit väldigt ojämn, inte minst på grund av att det är så enkelt att marknadsföra sig på nätet. – På Blocket kan vem som helst lägga ut en annons och en bild på en lastbil trots att de varken har bil eller företag.

Joakim Håkansson är, precis som Gunnar Gudmundsson, också skeptisk till jämförelsesajterna.

En del kollar bara att man har F-skattsedel och inga skulder. Men egentligen krävs det mer än så för att få köra flyttar. Som flyttfirma måste du ha både försäkringar och trafiktillstånd.
Joakim Håkansson håller med om att man som kund alltid själv ska kolla upp det företag man funderar på att anlita, oavsett om man hittat det på egen hand eller via någon av jämförelsesajterna.

En del flyttfirmetvister slutar i Allmänna reklamationsnämnden
Att flyttfirman och den som flyttar inte kommer överens är vanligt. På sin webbsida rekommenderar Konsumentverket att man alltid anlitar en firma som tillämpar Bohag 2010. Trots det slutar en del flyttar i Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Under perioden 1 januari till 15 oktober 2014 fick ARN in 48 ärenden som gällde flytt eller magasinering. Under samma period i 2015 kom det in 53 ärenden som rörde tvister med flyttfirmor.

Anmälningarna till ARN handlar bland annat om ersättning för flyttskadade möbler, att flytten inte utförts på rätt sätt, att man inte överens om vad som avtalats och att möbler eller saker saknas efter flytten. I de flesta fallen hade inte Bohag 2010 använts.

Flyttfirmans pris visar ofta vad du får
Vi hoppas du fått en god bild av flyttfirma pris, svar på frågan vad kostar en flyttfirma och hur man hittar en bra pris på flyttfirman? Och hur du kollar att flyttfirman är seriös. Som så ofta så får du oftast vad du betalar för, betalar du lite är sannolikheten större att du anlitar en oseriös flyttfirma. Vi önskar dig stort lycka till med flytten och anlitandet av en flyttfirma.

3 TIPS FÖR ATT STRESSA MINDRE VID FLYTTEN

Flyttprocessen är hektisk. Vi har alla varit där, när vi egentligen bara vill riva av oss håret, slå hål i väggen och släppa allt. Vi har därför tagit fram lösningar som kan göra det roligare och mindre stressigt att flytta.

Samla vänner

Vänner är som regel en bra medicin mot stress och dåligt humör. Inkludera därför dem vid packningen och gör det till en lek. Kör modeshower och låta dina vänner bestämma vilka kläder du skall ha med dig och vilka som du bör kasta eller sälja. Sortera längs vägen och markera upp vart allt ska. Sorteringen går som ett spel och det som inte används ofta kan du börja packa ner – så är plötsligt en del av jobbet gjort.

Njuta av dina gamla minnen

Ja, det kanske tar längre tid, men om det gör packningen mer övergriplig så kanske det är värt. Unna dig själv att ta tid att gå igenom gamla fotoalbum och saker som du kanske hade glömt. En stund att njuta av dina minnen, och du får en överblick över vad du egentligen har liggandes.

Sätt på musik

Kanske ett av de äldsta tricken i boken, men låt musiken fylla rummet och dansa dig igenom packningen. Detta kan vara särskilt bra när du bara vill ha ner allt i lådorna så fort som möjligt. Musik muntrar upp dig, och du kan packa i takt och ge bättre flyt och motivation när du egentligen bara vill lägga ifrån dig allt. Packa bara inte ner högtalarna först.

Lycka till med packningen och flytten. Och kom ihåg, om du har några frågor, vänligen kontakta oss här eller kom till vår kontor.

CHECKLISTA FLYTT –GLÖM INGET NÄR DU FLYTTAR

Förberedelser som kan göras i god tid före flyttdagen
Boka hyrbil.
Boka flyttfirma och eller vänner som kan hjälpa till med packning innan och på själva flyttdagen.
Köp eller låna flyttkartonger och fixa packmaterial.
Hyr eller låna en pirra att köra kartonger på.
Har du mer saker att flytta än vad du får plats med i den nya bostaden så kolla upp möjligheten att magasinera delar av ditt bohag.
Du kan behöva köpa in vissa saker inför flyttdagen, se Nacka flytt checklista ’Inköpslista inför flytten.
Ett par dagar före flyttdagen
Gör gärna en enkel skiss över din nya bostad som kan användas för att få rätt sak till rätt rum direkt.
Packa kartongerna klokt och inte för tungt, se Nacka flytt checklista för hur man flyttpackar för användbara tips.
Märk upp kartongerna med vilket rum de ska till. Tänk på att märka kartongerna tydligt på kortsidorna och inte ovanpå för att texten ska synas när kartongerna står staplade på varandra.
Informera grannarna på båda platser om att inflyttning/utflyttning kommer att ske.
Kolla om det finns hiss och hur stor denna är vid den nya bostaden. Boka den eventuellt hos fastighetsägaren.
Dubbelkolla med energibolaget att elen kommer att fungera i din nya bostad redan från flyttdagen.
Kvällen före flyttdagen
Packa det sista. Tänk på att samla de saker du kan behöva första kvällen i en och samma kartong, t.ex. tandborste, sängkläder, handduk och lite lösa lampor. Märk upp den väl.
Handla och förbered för om du tänker bjuda på fika eller lunch till de som hjälper till. Speciellt viktigt att det finns vatten och annan dricka tillgängligt under dagen. Någon av dina vänner kanske kan tänka sig att ansvara för att sköta detta istället för att bära möbler och kartonger?
Checklista för flytt till hus, bostadsrätt eller hyreslägenhet
Nedan har vi angivit aktivitet för aktivitet hur långt innan ditt inflyttningsdatum som du bör genomföra dem. Tidsangivelserna är uppskattningar och det gäller samma tider oberoende om du flyttar till lägenhet eller hus.

Flytta checklista:

Fotografering

Teckna mäklaravtal – 3 månader innan
Genomför fotografering -1 månad innan

TV

Avtalsuppsägning TV – 3 månader innan
Teckna nytt TV-avtal – 2 veckor innan

Homestyling

Beställ Homestyling – 3 månader innan
Genomför Homestyling – 1 månad innan

Dagis/Skola

Reservera dagis-/skolplats – 3 månader innan
Bekräfta dagis-/skolplats – 2 veckor innan

Hemlarm

Avtalsuppsägning hemlarm – 3 månader innan
Teckna nytt hemlarmsavtal – 1 månad innan

Bredband

Avtalsuppsägning bredband – 3 månader innan
Teckna nytt bredbandsavtal – 2 veckor innan

Hantverkare

Begär offerter från hantverkare -1 månad innan
Få hjälp med renoveringen – På inflyttsdatum

Flyttfirma

Begär offerter från flyttfirmor – 1,5 månad innan
Beställ flyttfirma – 1 månad innan

Flyttpackning

Köp material – 1 månad innan
Genomför slutlig flyttpackning – 1-5 dagar innan

Försäkringar

Kontakta försäkringsbolaget – 1 månad innan
Teckna nytt försäkringsavtal -2 veckor innan

Hushållsstädning

Avtalsuppsägning hushållstädning – 1 månad innan
Beställ hushållsstädning – 1 månad innan

Parkering

Uppsägning parkering – 1 månad innan
Teckna nytt parkeringsavtal – 1 månad innan

Flyttanmälan

Ändra folkbokföringsadress – 1 månad innan
Meddela andra om ny adress – 1 vecka innan

Flyttbil

Beställ flyttbil – 1 månad innan
Hämta flyttbil – På flyttdagen eller dagen innan

Besiktning

Beställ besiktning – 1 månad innan
Genomför besiktning – 1 vecka innan

Flyttstädning

Beställ flyttstädning -1 månad innan
Genomför flyttstädning – 1-2 dagar innan

Gas

Avtalsuppsägning gas – 1 månad innan
Teckna nytt gasavtal – 1 månad innan

Fast telefoni

Teckna nytt telefonavtal – 2 veckor innan
Avtalsuppsägning telefoni – 3 månader innan

Förvaring

Förboka förvaringsplats – 2 veckor innan
Transportera saker till förråd – 1-2 dagar innan

Vatten / Avlopp

Avtalsuppsägning V/A – 2 veckor innan
Teckna nytt V/A avtal – 2 veckor innan

Sophämtning

Avtalsuppsägning sophämtning – 2 veckor innan
Teckna nytt sophämtningsavtal – 2 veckor innan

El

Avtalsuppsägning el – 2 veckor innan
Teckna nytt elavtal – 2 veckor innan

Fjärrvärme

Avtalsuppsägning fjärrvärme – 1 vecka innan
Teckna nytt fjärrvärmeavtal – 1 månad innan

Vi på Moveria hoppas att tidsangivelserna i denna flytta checklistan kan vara till hjälp. Dela gärna mer er av synpunkter i kommentarsfältet.

Denna checklista för flytt är en allmän beskrivning av ungefär när i tiden du skall utföra vissa moment kopplade till din flytt. För mer personliga datum besök vårt test av ”personliga flyttkalender”, fyll i ditt flyttdatum och vilka aktiviteter just du skall genomföra. Då får du en helt personligt anpassad flyttchecklista. Här hittar du funktionen för personliga flytta checklista

ALLT DU BEHÖVER TÄNKA PÅ INFÖR FLYTTEN

Nu ska ditt nya liv börja. Du har hittat ditt nya drömboende, sålt det gamla huset, genomfört en noggrann flyttstädning, tagit farväl av grannarna och kanske fällt en nostalgisk tår. Nu återstår bara själva flytten. Men det är inte så bara, det är mycket som kan gå fel på vägen om man inte tänker igenom flytten ordentligt och planerar allt noggrant.

På flyttips.nu kommer du att kunna få tips och råd på allt man bör tänka på inför en flytt. Här kommer du dessutom att hitta tips om, och länkar till, duktiga och erfarna flyttfirmor i hela Sverige.

Avancerade flyttar
Vid komplicerade flyttar – som till exempel en pianoflytt – är det bästa tipset att anlita proffs. Det är värt att lägga de pengar det kostar för att undvika ett väldigt kostsamt missöde, som ett tappat och förstört piano. För pianoflytt i Stockholm kan vi rekommendera denna sida: Pianoflytt Stockholm. Där hittar du en erfaren firma som flyttat mängder av pianon på ett effektivt och säkert vis.

Flyttips – mycket att tänka på när du flyttar in
Det är mycket som man bör tänka på när man flyttar och för många kan hela processen kännas stressig och ansträngande.

Viktigt att tänka på är att det ordentligt ordnat i ditt gamla hem som du nu lämnar för nya äventyr på en annan plats. Att det är ordentligt städat och att du sagt upp alla olika abonnemang som gällde för den bostaden, exempelvis.

VI rekommenderar av flera skäl att du anlitar en kompetent och erfaren flyttfirma. Om du är tidigt ute med kontakten med flyttfirma så kan du få en hel del tips om hur du ska genomföra flytten på bästa sätt. På en bra flyttfirma har medarbetarna garanterat varit med om det mesta och kan hjälpa dig att undvika de värsta fallgroparna. Ett annat bra tips är att vara ute i god tid med bokningen av flytthjälp. Bostadsmarknaden är het och firmorna har mycket jobb för närvarande, är du ute i alla fall en månad i förväg så kan du vara säker på att du får den hjälp du behöver.

Viktigt att vara noggrann med packningen
Men här ska vi första hand fokusera på själva flytten och allt det som man bör tänka på före, under och efter den. Vi börjar med packningen, en nog så viktig detalj. Hur duktig den flyttfirma du hyr in än är, har du packat fel eller slarvigt så riskerar du att få saker sönderslagna i flytten. Därför är det viktigt att du packar ordentligt och med bra material. Här har vi samlat ett antal tips om hur du packar på bästa sätt.

Se till att införskaffa flyttkartonger av bra kvalitet, det finns en del på marknaden som inte håller någon vidare klass. Allt kommer att gå betydligt bättre om du har stabila och praktiska flyttkartonger. Tänk också på att kartongernas vikt inte bör överstiga 20-25 kilo.

Vi avråder från att använda banankartonger som du har fått från din lokala matbutik. Att ha en massa olika sorts kartonger i skilda storlekar kan också leda till en hel del problem. De bästa kartongerna är den typ som har fem lager papp. De kartonger med två lager som man kan hitta i många byggvaruhus är inte alls lika pålitliga.

Det är inte hur mycket kartongerna klarar av att bära som är måttstocken för hur mycket du ska stuva in i dem. En bättre måttstock är att du klarar av att lyfta kartongen i färdigpackat skick. Även om en flyttkartong klarar många kilon så är det verkligen inte säkert att din rygg och dina armar gör det! Kan du inte själv rubba en färdigpackad kartong så är den för tung. Visserligen kan man klara rätt mycket med bra bärteknik, men det är ändå smartare att packa några extra kartonger än att ha färre, men tyngre.

Sopsäckar bra för flytt
Sopsäckar är också ett bra flyttips. De är bra när man ska packa något som behöver extra skydd, det kan exempelvis handla om kuddar och bäddmadrasser. Välj då slitstarka säckar, då blir det lättare för flyttfirman att hantera packningen av flyttbilen samtidigt som dina saker får ett bra skydd mot både smuts, stötar och slitage.

Ett annat bra tips inför flytten är att planera in några dagar där du och övriga boende går igenom vad som finns förråd, garderober eller kanske uppe på vinden. Behöver du verkligen ta med dig allt till din nya bostad? Kasta eller sälj det som du inte behöver. Blocket, loppis eller en välgörenhetsmarknad går alla lika bra. Andrahandsmarknaden är stor och levande idag, så med lite tur så kan du till och med tjäna en liten slant. På det här sättet kan du dessutom spara in på många flyttkartonger och kanske slippa ett och annat ryggskott.

Viktigt att tänka på är att du kollar med andra familjemedlemmar så att du inte kastar något med stort värde för en annan person. Det som kan se ut som skräp eller något väldigt trivialt i dina ögon kan ha stort affektionsvärde och vara väldigt viktigt för någon annan.

Fyll kartongerna ordentligt, men också på att inte packa dem för tungt, de blir svåra och tunga att bära och riskerar att gå sönder, vilket kan skada dina tillhörigheter. Om du exempelvis packar böcker så är det bäst att lämna halva kartongen till lättare saker, exempelvis kläder. Stapla kartongerna tre och tre och märk de på båda sidor. Om du märker ovanpå så kommer märkningen inte att synas när du staplar kartongerna.

Kristall, porslin och glas kräver extra noggrann packning. Porslin staplas bäst på högkant med silkespapper emellan. Även glas slås bäst in i silkespapper. Täck kartongens botten och eventuella tomma utrymmen med exempelvis hopskrynklat tidningspapper.

Rulla ihop mattorna ordentligt
Mattor rullar man ihop och knyter till ordentligt. Rulla så tajt som möjligt så tar mattan mindre plats i flyttbilen och blir lättare att bära. Alla olika sladdar till tv, dvd, digitalbox, stereo och annat teknisk utrustning bör kopplas ur och rullas ihop. Fäst därefter med snöre eller tejp. Fast anslutna elektriska apparater bör kopplas ur av elektriker innan flytten, samma sak gäller VVS-anslutningar. Tvättmaskiner ska transportsäkras ordentligt.

Lösa hylldelar bör tas ned och tejpas eller knytas ihop inför flytten. Skidor, kvastar, gardinstänger och andra långsmala föremål är bäst att bunta ihop till ett lättburet paket. Speglar, kristallkronor och stora tavlor som ej får plats i flyttkartongerna kan lämnas hängande för att sedan packas ned separat i en stor kartong eller en stor plastpåse med förpackningschips (en sådan kan man köpa hos kontorsfackhandeln). Små tavlor kan man packa ned i vanliga flyttkartonger. Lådor och byråer bör självklart också tömmas innan man packar och flyttar.

Om du inte har tillgång till detta så kan du packa in exempelvis kristallkronan noga i vanliga plastpåsar. Glöm inte att ta ur glödlamporna ur alla armaturer innan du packar.

Om du låter en flyttfirma ta hand om packningen så får firman det fulla ansvaret för allt nedpackat. Annars är det kunden som ansvarar för kartonger som man själv har packat – enligt de speciella försäkringsregler som gäller för flyttbranschen.

TIPS FÖR ATT PUTSA FÖNSTER INNAN BOSTADSVISNING

Skall du flyttstäda? Eller vill du bara skapa en riktigt välstädad och lyxig känsla i hemmet inför vår och sommar? I vilket fall som helst så är fönster och speglar två av de saker som människor oftast refererar till när de skall bedöma hur ren och fräsch en bostad är. På hotell är en ren spegel bland det viktigaste att städa när det skall komma nya gäster just för att det är en mycket tydlig indikator på att resten av rummet också är välstädat och håller hög kvalitet. På samma sätt fungerar det vid bostadsvisningar. Rena speglar och fönster förbättrar helhetsintrycket av bostaden direkt och även om du inte skall sälja så är det mycket trevligare att bo när ditt hem uppfattas som rent och snyggt. Titta gärna på klippet nedan när Marléne Eriksson visar sina bästa tips för rena fönster i nyhetsmorgon och läs våra övriga tips för skinande fönster och speglar.

Vi delar här med oss av våra bästa tips för att tvätta speglar och putsa fönster för bästa resultat. Perfekt nu när våren står för dörren och det är trevligare att titta ut genom fönstren.

Den magiska blandningen för skinande fönster är att hälla lite spolarvätska och en droppe diskmedel i vatten och sedan putsa sina fönster. På sommaren skall vattnet vara kallt, på vintern varmt. Det ger skinande resultat varje gång.

Tips två för att putsa fönster och speglar:
När du blandat ihop vatten diskmedel och spolarvätska så använd rikligt av blandning på dina fönster. Använd sedan en skrapa! Att putsa fönster med tidningspapper var något man gjorde förr och är inte alls lika effektivt som att använda en riktig skrapa.

Tips tre för att putsa fönster och speglar:
Efter tvätt, torka alltid spegeln eller fönstren med en microfiberduk. Det gör att det inte fastnar smuts direkt på den fuktiga fönsterytan och ger rena fönster en längre tid. Det hjälper också till att ta bort fettfläckar från speglar och fönster.