FLYTTA TILL DANMARK

Har du hittat kärleken i Köpenhamn? Fixat drömjobbet i Århus? Eller känner du helt enkelt att det är dags för ett äventyr? Grattis! Det är inte alltid lätt att fatta ett beslut om att flytta utomlands, men när det väl är gjort är det en händelse värd att fira. För att din flytt till Danmark ska gå så smidigt som möjligt har vi sammanställt information om de viktigaste förberedelserna, som du enkelt kan ta del av nedan.

Flytta till Danmark som svensk
Enligt den kartläggning Svenskar i världen låtit göra är Danmark ett förhållandevis populärt land bland utlandssvenskar. Uppgifter från Øresundsinstituttet visar att det sammanlagt bor drygt 11 000 svenskar på Själland och öarna, medan antalet i hela Danmark ligger vid knappt 15 000 personer (2015).

Danmark är ett land som har mycket att erbjuda, både på arbetsmarknaden och gällande fritidsaktiviteter, och du kommer att ha många intressanta platser att utforska. Räkna också med storslagen natur och ett vibrerande kulturliv, inte minst i Köpenhamn, för att inte tala om en restaurangkultur som inte kommer att göra dig besviken.

När behöver jag folkbokföra mig?
Som nordisk medborgare behöver du varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att vistas och arbeta i Danmark. Det du däremot behöver ta hand om är din folkbokföring. Om din vistelse överskrider 3 månader har du möjlighet att folkbokföra dig, men du är inte tvungen att göra det. Om du planerar att stanna längre än 6 månader är det dock din skyldighet att göra det.

Liksom i Sverige påverkar folkbokföringen i vilken kommun du ska betala skatt, och avgör om du har rätt att få förmåner och kommunala bidrag.

Hur går folkbokföringen till i praktiken?
Hur du sköter folkbokföringen beror på vart du flyttar. I Köpenhamns kommun och i huvudstadsområdet kan du göra flyttanmälan på nätet, genom att fylla i en ansökan. Efter det här krävs ett besök på International House, där du blir folkbokförd. Du kommer också att få ett danskt personnummer.

Om du flyttar på annat håll i Danmark ska du besöka Borgeservice. Vid besöket ska du ange följande uppgifter:

Ditt svenska personnummer.
Ut- och inflyttningsadress.
Ta med dig identifikationshandlingar och eventuell dokumentation om äktenskap och barn.

När du låtit folkbokföra dig kommer de svenska myndigheterna att få ett automatiskt besked om saken, varefter du registreras som utflyttad från Sverige. Notera att ditt svenska personnummer, liksom ditt medborgarskap, kvarstår precis som tidigare under din utlandsvistelse.

Vad behöver jag veta om hälso- och sjukvården?
Din rätt till hälso- och sjukvård påverkas av huruvida du är fast bosatt och folkbokförd i Danmark eller inte. I det senare fallet ska du vid läkarbesök uppvisa ditt sundhetskort, som fungerar som bevis på att du har rätt till den danska offentliga sjukvårdens förmåner. Kortet ger dig fri tillgång till hälso- och sjukvård och de flesta undersökningar och behandlingar kostnadsfria.

Vad är ett Nemkonto?
Du som är folkbokförd och/eller får din lön utbetald i Danmark har rätt att öppna ett danskt bankkonto. Något du också kommer att behöva är ett Nemkonto. Kontot behövs för att myndigheter ska kunna betala ut bidrag och förmåner, exempelvis barnbidrag, arbetslöshetsersättning, pensioner och studielån. Du bestämmer själv vilket konto som ska vara ditt Nemkonto, exempelvis kan det vara det du får din lön till. Meddela din bank om ditt beslut.

Vad behöver jag veta om det danska arbetslivet?
Platta organisationer, flexibla arbetstimmar och informell kommunikation är fenomen som är beskrivande för det danska arbetslivet. Räkna också med ett starkt fokus på teamarbete och med anställningsprocesser som ofta är kortare än de i Sverige. En vanlig arbetsvecka innefattar 37 timmar, och lönerna tenderar att vara något högre.

Jobindex och Jobnet är två sajter det lönar sig att ta en titt på som jobbsökande i Danmark. Den förstnämnda är den största jobbsajten i landet, medan den senare är den danska arbetsförmedlingens sajt. Eftersom det kan finnas intressanta möjligheter som inte utannonseras officiellt, gäller det också att självmant kontakta sådana företag och organisationer för vilka du gärna skulle jobba.

Hur ser det danska skolsystemet ut?
I Danmark införde man undervisningsplikt under tidigt 1800-tal. I praktiken innebär plikten att alla barn måste erbjudas undervisning, men inte att de måste gå i skola. Om föräldrarna så önskar kan de sköta undervisningen hemma, förutsatt att den ger barnet samma kunskaper som hen skulle få i vanlig skola. Det här är ändå ett ovanligt alternativ. Den allmänna grundskolan, folkeskolen, sträcker sig från klass 1 till 9 och därtill finns det en möjlighet att gå en frivillig tionde årskurs.

De danska skolorna är indelade enligt skoldistrikt, och utgångspunkten är att barnet går i en skola i det egna distriktet. Om föräldrarna önskar att barnet ska gå i en skola utanför det egna distriktet är det här fullt möjligt, förutsatt att det finns lediga platser. Det är inte bara möjligt att välja en skola i ett annat distrikt, utan också i en annan kommun. Den kommunala grundskolan är ändå inte den enda skolformen – till det danska skolutbudet hör också fria grundskolor (åk 6-10) och efterskolor (åk 8-10). Därtill finns det fria yrkesskolor.

Flytta till Danmark: checklista
Som nordisk medborgare behöver du varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att vistas och arbeta i Danmark.
Om din vistelse överskrider 3 månader har du möjlighet att folkbokföra dig, men du är inte tvungen att göra det.
Om du planerar att stanna längre än 6 månader är det dock din skyldighet att göra det.
Skaffa ett danskt bank- och Nemkonto, så att du kan få din lön och eventuella bidrag från myndigheterna.
Platta organisationer, flexibla arbetstimmar och informell kommunikation är beskrivande för det danska arbetslivet. Räkna också med ett starkt fokus på teamarbete
I Danmark gäller undervisningsplikt. Utbildningsutbudet består av allmänna grundskolor, fria grundskolor, efterskolor och fria yrkesskolor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *