FÖRETAGSFLYTT – STEG FÖR STEG FÖR LÄTTARE FLYTTT

Låt oss börja med vår checklista och låt oss även förenkla lite genom att dela upp olika områden så att det går lättare att följa med.

Kontraktet skrivs under:

Så fort kontraktet är påskrivet så kontaktar ni en flyttfirma. Därefter så informeras alla anställda.
Beställ en flyttbesiktning av fastighetsägaren.
Se över det nya kontoret. Är det något som måste förändras för att er arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt? Det kan finnas ett värde i att använda sig av extern hjälp av exempelvis en inredningsarkitekt.
Se även till att varje anställd packar sin egen kartong och märker dessa tydligt med namn.
Säg upp och omförhandla

Se till att säga upp eller omförhandla alla avtal – telefoni, internet, försäkring. Kolla även om det är möjligt att effektivisera er verksamhet genom att i det nya kontoret skaffa fler linor till telefonen, bättre bredband och i övrigt bättre lösningar. Det finns ingen bättre tid än vid en flytt att genomföra sådana förändringar.
Kolla upp säkerheten. Viktigt är att ni redan från start har säkra lokaler. Hur är det med larm, behöver ni nycklar eller finns det andra lösningar som exempelvis passerkort? Lite beroende på var kontoret finns så behöver man också tänka mer- eller mindre på säkerheten. Oavsett dock: ni har känsligt material och värdefull teknologi. Chansa inte – tillfället gör tjuven.
Möbler, trycksaker och information

Beställ nya möbler i god tid (om ni ska ha sådana). Se även till att planera upp ytan och se till att alla har ungefär lika stort utrymme. Missunnsamhet och avund är tyvärr inte ovanligt i samband med en flytt. Kolla även upp att viktiga köksredskap och maskiner är på plats.
Gör en plan för hur ni ska informera affärspartners, konkurrenter, kunder och leverantörer om er flytt. Större företag kan behöva köra en liten kampanj gällande detta, mindre företag kan nöja sig med att ringa runt och delge informationen.
Tryckeriet. Se till att era visitkort och övriga trycksaker är uppdaterade med den nya adressen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *