VAD INNEBÄR ACCEPTERAT PRIS?

Ett accepterat pris är inte bindande på grund av att det enligt lag råder ”fri prövningsrätt”. Det innebär bland annat att säljaren kan sälja till vem den vill, när den vill och till vilket pris den vill. De mäklare som Moveria varit i kontakt med säger dock att det ska ha inträffat något speciellt för att säljaren ska ändra sig gällande det angivna accepterade priset, det händer väldigt sällan. Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen utgår från mäklarens värdering av bostaden och ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som försäljningspris. Om flera bud finns blir det oftast budgivning och priset blir då förstås högre. När accepterat pris infördes i bostadsannonser i Stockholm i augusti 2011 var lockpriser ett stort problem. Detta har definitivt blivit bättre, enligt en uppsats på KTH med namnet,så ändrades mellanskillnaden mellan utannonserat pris och slutligt pris från 26 % till bara 2,5 % på bara ett år. Tendenser visar dock att lockpriser kan vara tillbaka dock inte alls på samma nivå som det tidigare varit utan snarare en mer sund nivå på 5-10%.

Bostadsmarknaden i Sverige är väldigt splittrad från områden med stor bostadsbrist till områden där det kan vara svårt att hitta köpare oberoende pris. Accepterat pris har ju främst tagits fram för de områden där det har varit möjligt att med lockpriser få många köpare till en visning. Idag i Stockholm och till viss del i Göteborg så säljs en del bostäder innan officiell visning genomförs. Det accepterade priset ger då en bra indikation på vad den slutliga prisnivån bör vara. Dock finns det ju inget stöd i lagen för att en köpare behöver acceptera ett bud innan visning även fast det är över angivit accepterat pris.

Många bostäder kan ju locka även med ett högt accepterat pris, vi på Moveria. Lägenheten på bilderna har ett accepterat pris på 20 mkr (2014-08-24) och ligger på Repslagargatan i Stockholm, mer kan ni läsa på Per Jansson Fastighetsförmedlings hemsida. Lycka till i ert bostadssökande.

När denna artikel först publicerades 2014 så hade nästan alla bostäder i storstäderna ett accepterat pris angivet, idag (2019) är det inte alla som publicerar det längre, men om det inte är publicerat så fråga gärna mäklaren om vad som är accepterat pris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *